پلاک 92

خانه ای پر از حرف های ناگفته


پلاک 92

خانه ای پر از حرف های نانگفته...


من سخنگوی هیچ گروه و دسته ای نیستم و این وبلاگ شخصی است.

* صرفا کامنت هایی در این وبلاگ تایید می شود که دارای هویت و فاقد اهانت به هرکسی باشد.
* با توجه به این که دوستان زیادی از سر محبت و بزرگواری به این وبلاگ لینک داده اند امکان لینک متقابل و جبران محبت برای همه این دوستان میسر نیست قبلا عذر می خواهم.
* اگر نقطه نظرات مخاطبان برای یادداشت های اینجانب نگاشته شود به عنوان یادداشت میهمان درج خواهد شد.


هرگونه استفاده از مطالب ولاگ با درج منبع مجاز می باشد.